Vertegenwoordigers: Pol Le Roy

Pol Le Roy werd geboren in Hingene, Antwerpen in 1905. Net zoals Ferdinand Vercnocke kreeg hij een katholieke opvoeding. Het was een controversieel individu contradictie op politiek en poëtisch vlak. Zijn poëzie maakte een evolutie door van heel experimenteel naar meer traditioneel en zijn politieke gedachtengoed lag in het verlengde van het sociaal-nationalisme. 

Le Roy beschouwde zijn politieke engagement en zijn poëzie als twee aparte entiteiten. De geest achter de letter blijft voor de buitenstaander echter altijd verborgen. Er kan alleen gegokt worden naar de eigenlijke bedoeling van Le Roy’s dichtwerk. Le Roy schreef ook een eigen biografie waarin hij zichzelf voorstelde als een getormenteerde, romantische ziel die zich liet inspireren door de natuur uit zijn jeugd. Zijn moeder stierf toen hij nog een peuter was wat bij hem een diep trauma naliet. Het is daarom niet onlogisch dat de dood als thema in zijn poëzie ook sterk tot uitting kwam. Daarnaast leed hij ook aan een persoonlijkheidsstoornis, wat aanleiding gaf tot gemoedswisselingen en zelfs zelfmoordneigingen. Hij vond uiteindelijk zijn troost in de poëzie van Rimbaud, Van Ostaeijen en Baudelaire. Vooral Rimbaud inspireerde hem om zelf poëzie te gaan schrijven. Hij gebruikte poëzie als escapisme naar de natuur, het kosmische en focuste zich ook op de vrouw, als bron van leven. De thematiek van het leven en de dood komt ook naar voren in de poëzie van Vercnocke en Urbain Van de Voorde. De vrijheid en de dood vormen zijn belangrijkste thema’s die hij onder invloed van de expressionisten zal gebruiken om zich te ontplooien als ware dichter. Hij bracht een tweetal poëziebundels uit, de eerste in 1928 onder de naam De Zaalgeroede. Hij inspireerde zich voor die bundel vooral op Baudelaire met zijn Les Fleurs du Mal. Het werk bevatte oden, maar de hierboven vermelde thema’s worden nog niet expliciet uitgewerkt. 

Pol Le Roy

Pol Le Roy

Gedicht 'Vergeefsch Gevecht' uit Westland - Pol Le Roy

Vergeefsch Gevecht, Pol Le Roy