Drukkerscentrum 'Die Poorte'

Een belangrijke schakel in het verspreidingsproces van materiële producten zijn de uitgeverijen en drukkerijen die helpen het ideeëngoed van schrijvers te verspreiden. Die actanten en instanties handelen zoals ieder van ons volgens bepaalde principes. Die principes noemen we een poetica. Het is aan de hand van die poetica dat een uitgeverij of een drukkerij bepaalt wat er gedrukt of uitgegeven wordt en zij bepalen daarmee ook indirect wat literatuur is, of wat het zou moeten zijn. Enkel wanneer een dichter of schrijver past binnen die bepaalde set van regels, wordt zijn werk gepubliceerd. Het is daarom een hele uitdaging voor veel schrijvers om op zoek te gaan naar een uitgeverij of een drukkerij bij wie hun werk kan worden uitgegeven.

 

Uitsnede titelpagina Westland

Officiële melding van de drukkerij onder elk exemplaar van Westland.

Ook in het geval van Westland werd rekening gehouden met de inhoud van het cultureel-literaire tijdschrift. De uitgeverij die het periodiek in omloop bracht was Die Poorte. Deze uitgeverij uit Antwerpen, oorspronkelijk een boekengilde, was een van de belangrijkste uitgeverijen uit het Antwerpse, die al bij de vooravond van de Eerste Wereldoorlog actief was. De uitgeverij werd opgericht door Antoon Thiry, een Leuvense schrijver die samen met onder andere Felix Timmermans romans schreef. Na zijn tienerjaren werkte hij in Gent als leraar en bekeerde zich daarna tot het radicale activisme. Schrijvers die werden gepubliceerd bij Die Poorte waren nagenoeg allen Duitsgezind. Pol Leroy publiceerde er zijn Getuigenissen (1942), pas zijn tweede dichtbundel. Gedichten hieruit waren bij de eerste die ook in Westland verschenen. Andere dichters waren Bert Peleman en Paul de Vree.