Redactieleden: Filip de Pillecyn

Filip de Pillecyn was de jongste zoon van Henri de Pillecyn. Die laatste zorgde er als effectenmakelaar voor dat zijn zonen een kwaliteitsvolle opleiding konden genieten. Filip volgde les aan het Klein Seminarie te Hamme, waar hij geboren was en waar hij onderricht werd in Grieks-Latijn. Daarna studeerde hij Germaanse filologie aan aan de Katholieke Universtiteit Leuven. Het is rond die tijd dat hij zich ook literair begon te engageren, onder meer voor de Vlaamse studentebeweging. In 1914 werd hij de voorzitter van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS). De Pillecyn was tijdens de Eerste Wereldoorlog actief in Nederland, Engeland en later Frankrijk. Toen hij aan het front bij de artillerie terechtkwam, zette hij zich af tegen het slechte bestuur van de toenmalige regering. Vanaf dan ontpopte hij zich stilaan tot een radicaal Vlaams-nationalistische pacifist.

Hij wilde de Belgische staat ontbinden en herinrichten en onderschreef dat met een pamflet Vlaanderens dageraad aan den Ijzer. In het interbellum schreef hij onder meer voor De Standaard en De Tijd om dan later Pallieter uit te geven in 1922, een radicaal Vlaamsgezind weekblad. Dit weekblad ligt qua gedachtegoed heel dicht bij het latere Westland van De Pillecyn. Wanneer de bezetter in 1940 België binnenvalt, sluit Filip de Pillecyn zich aan bij het Vlaams Nationaal Verbond van Staf de Clercq en DeVlag van Jef van de Wiele. Hij radicaliseert verder en neemt actief deel aan de culturele invloed die de Duitse bezetter manu militari oplegt. Niet veel later, in 1942 richt hij samen met Bert Ranke (cf. supra) het tijdschrift Westland: kultureel-letterkundig tijdschrift voor Vlaanderen op, dat gedrukt wordt bij Die Poorte van Thiry.

In de eerste aflevering opent hij met een programmatieve tekst waarin hij de opzet van het periodiek verduidelijkt. Vanaf de tweede helft van de eerste jaargang van Westland, verdwijnt De Pillecyn uit de redactie (Westland 2, 1-4). Dat valt op te maken uit de ondertitel van de afleveringen. In de eerste vier nummers van Westland wordt hij als leidinggevende vermeldt onder de titel. In tegenstelling tot wat verschillende bronnen schrijven, stapt De Pillecyn op omdat hij het niet eens was met de politieke gedachten van Bert Ranke, zijn collega.

Filip de Pillecyn

Portret, Filip de Pillecyn