Van interuniversitair naar plastisch

De interactie tussen plastische kunst en poëzie wordt voorgezet in de tweede jaargang (1963). Ruimten zal in in dat jaar een kleine 150 bladzijden publiceren waarin we naast poëzie ook toneel, film, proza en plastische kunst terugvinden. Dat blijkt ook uit de nieuwe titel die de redactie geeft: van een letterkundig interuniversitair tijdschrift verandert Ruimten in een letterkundig plastisch tijdschrift

 

 

 

 

Biënnale der jongeren, Parijs, 1963 - katern opgenomen in het tijdschrift 'Ruimten'

Affiche

Biënnale der jongeren, Parijs, 1963 - katern opgenomen in het tijdschrift 'Ruimten'

 

 

 

Ontwikkelingen in de plastische kunst en de schilderkunst bepalen mee de koers van Ruimten. En bovendien; schilders en dichters begrepen elkaar. Beiden weigerden nog langer hun taak als kunstenaar op te nemen. De maatschappij was grondig door elkaar geschud, waardoor nieuwe waarden het uithangbord vormden van een nieuwe samenleving. Die nieuwe idealen waren niet per se die van hen. Nieuw-realistische dichters in Vlaanderen en Vlaamse kunstenaars trokken aan hetzelfde zeel, ze wilden hun kunst afstemmen op het dagelijks levenskader van de moderne mens.

 

Een duidelijk voorbeeld van die onderlinge eenheid tussen dichters en kunstenaars is de vermelding van Biënnale der jongeren in 1963. Los van de poëzie wordt in dit tiijdschrift een nieuwe groep kunstenaars voorgesteld die zullen bijdragen tot de Belgische inzending van de Biënnale der jongeren in Parijs, een kunsttentoonstelling die liep van 28 september tot 3 november in 1963. Voor die gelegenheid pakt Luc Wenseleers uit met enkele werken van o.a. Daels, Octave Landuyt, Hubert Minnebo, Roeland Monteyne, Vandercam en Elde. Het thema van hun collectief kunstwerk was de zongenaamde aluchromie, een techniek waarbij aluminium wordt geanodiseerd zodat het licht geeft in donkere ruimtes. Er is meer: tussen de pagina's vol kunst en uitleg, steekt een visitekaartje van Galerij Van Loo & Coo, een kunstgalerij in Antwerpen waar van 5 tot 24 oktober een tentoonstelling liep rond de bovenvermerlde kunstenaars. 

 

Even uitzonderlijk als de thematiek van dit groepswerk is de publicatie van hetzelfde artikel in vier talen: het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits. Een duidelijke uiting van de nieuw-realitische poëtica: iedereen moest dit artikel kunnen lezen. 

 

  • Promotietekst Tentoonstelling Aluchromieën - Galerij Van Loo - bijlage bij het tijdschrift 'Ruimten', aflevering 7/8 (1963)
Promotietekst Tentoonstelling Aluchromieën - Galerij Van Loo - bijlage bij het tijdschrift 'Ruimten', aflevering 7/8 (1963)