Poëzie in Westland

De ondertitel van het periodiek - ‘kultureel-letterkundig’ - wekt de indruk dat het tijdschrift de lezer van een brede letterkundige basis wil voorzien. Wanneer er vluchtig door Westland wordt gebladerd, valt echter op dat het leeuwendeel van de gepubliceerde teksten poëzie is. De formele kenmerken van de gepubliceerde gedichten vallen in grote lijn samen: Strak uitgelijnde verzen, meestal uitgewerkt in kwatrijnen en gekruist rijm overheerst. Stijlfiguren uit de retorica zoals anaforen en epiforen worden ook gebruikt als versterkende elementen. Ook indrukken van generische intertekstualiteit kunnen worden waargenomen. Klassieke poëzievormen overheersen zoals het sonnet, het heldendicht, odes en varianten van ballades en oude lyriek. Her en der zijn er ook fragmenten van epen in Westland terug te vinden. Ideologisch houdt de poëzie, die in dit onderzoek werd onderzocht, het midden tussen de traditie en beginnend experiment. Dat valt op bij figuren zoals Pol Le Roy.

Wat verder ook opvalt bij analyse van de poëzie is het overduidelijke, op de romantiek geïnspireerde gebruik van een Natureingang. Het Herfstsonnet van Remy de Muynck en de gedichten van Le Roy en Vercnocke maken gebruik van dit motief. Hieraan kan de locus amoenus gekoppeld worden. Dit motief vindt zijn oorsprong in de renaissance. De term is in oorsprong van toepassing op de schilder die een picturesk beeld schetst van een plek die ontstaat in zijn fantasie of zijn droom, het tijdsbesef vervaagt en bevrijding wordt het doel. De theorie kan ook worden toegepast op de dichter, die eenzelfde plek construeert via het Woord.

In het kader van traditionele aanpak van het kultureel-letterkundig tijdschrift valt er voor de lay-out van het tijdschrift ook iets te zeggen. Alles is strak vormgegeven en de titel en de namen van de gedichten worden gedrukt in de littera gothica textualis. Door deze letter te gebruiken probeerden de redacteurs vermoedelijk om het tijdschrift in een oude traditie te plaatsen. 

Gedicht 'Vergeefsch Gevecht' uit Westland - Pol Le Roy

Vergeefsch Gevecht, Pol Le Roy