De Nederlandse vertaling van "Mede-Wete"

De Nederlandse vertaling van Mede-Wete kreeg zeer gunstige weerklank en is een dichtbundel die veel lezers in de Lage Landen wist te bereiken. De vertaling is ondernomen door Robert Dorsman, Jan van der Haar en Alfred Schaffer. Deze vertalers waren verantwoordelijk voor belangrijke keuzes in de Nederlandse bewerking van Krogs werk. De meeste ingrepen hebben betrekking op de de samenstelling van de bundel en het gebruikte idioom. Deze betrokkenheid heeft ook te maken met bepaalde woordkeuzen en zinsconstructies die in het Nederlands een andere betekenis hebben dan in het Afrikaans. Over het algemeen wordt de Nederlandse vertaling als succesvol beschouwd.

Cover van de dichtbundel "Medeweten" (Nl. vertaling) door Antjie Krog